- علمی
کسب رتبه رساله برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۲۶ | 

کسب رتبه رساله برتر

رساله دکترای آقای دکتر علیرضا ذکریازاده به راهنمایی جناب آقای دکتر شهرام جدید موفق به کسب رتبه رساله برتر در زمینه شبکه های هوشمند انرژی در سال 93 گردید. این ممیزی توسط انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران و از بین تعداد متعددی از رساله های دکترا از سایر دانشگاه های کشور صورت پذیرفت. در همین راستا، در مراسم اختامیه کنفراس شبکه های هوشمند 93 از آقایان دکتر جدید و ذکریازاده تقدیر و لوح یادبودی توسط دکتر محمدرضا عارف رئیس انجمن شبکه های هوشمند انرژی ایران به آنها اهدا شد.

مشاهده لوح تقدیر

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=55.8610.35426.fa
برگشت به اصل مطلب